Kasy fiskalne 2019 – Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca 2021 r.

Kasy fiskalne 2019 – w pierwszej kolejności nadal będzie obowiązywać zwolnienie uzależnione od kryterium wysokości obrotu, w kwocie 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu prowadzenia działalności)

Zmniejsza się jednak lista zawierający zwolnienia przedmiotowe z obowiązku stosowania kas fiskalnych. W porównaniu do roku 2018 roku zwolnieniu nie będą już podlegać:

– Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0)

– Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

– Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

– Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

Kasy fiskalne 2019 – ponadto, w przypadku czynności, których przedmiotem są poniższe towary lub usługi, stosowanie zwolnienia ma być uzależnione od tego czy ich świadczenie w całości zostało udokumentowane fakturą:

-Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

-Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

-Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych,

-Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,

-Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,

-Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,

-Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,

-Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,

-Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,

-Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,

-Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

-Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami,

-Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT,

-Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy o VAT, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21 (tj. Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT),

-Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21 (Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT).

 

Sprawdź jakie są kary za brak kasy fiskalnej. 


Kasa fiskalna – jeśli zdecydujesz się ją zakupić w firmie Multicom, specjaliści z naszej firmy zajmą się wszelkimi zgłoszeniami. Nie musisz martwić się o dokumenty, wszystko wypełnimy za Ciebie i skontaktujemy się w Twoim imieniu z urzędem skarbowym. Dobierzemy kasy fiskalne trafiające w Twoje potrzeby, przeszkolimy Ciebie i Twój personel z zasad użytkowania urządzenia fiskalnego. Poinformujemy jak rozliczyć przysługującą ulgę – a to wszystko bez dodatkowych opłat, aby koszt kasy fiskalnej był jak najniższy.

Pamiętaj iż kupując kasę czy drukarkę fiskalną, wybierasz jednocześnie serwis z którym zwiążesz się na lata. Dlatego warto współpracować z solidną wyspecjalizowaną firmą, dysponującą kilkoma specjalistami w tej dziedzinie.

Wybieraj korzystnie – kupuj świadomie – tania kasa fiskalna dla Twojej firmy.