Nowe zmiany do których będą musieli dostosować się przedsiębiorcy. Od 1 maja 2019 weszła w życie ustawa narzucająca wymianę dotychczasowych kas, na kasy fiskalne online. Dodatkowo zmiany dotyczą również urządzeń z papierowym zapisem kopi, które to stopniowo będą usuwane z rynku, już od 31 sierpnia 2019r. przestaną być wytwarzane. Przedsiębiorca posiadający tego typu kasę, będzie mógł na niej pracować do wyczerpania pamięci fiskalnej. Kasy fiskalne z kopią elektroniczną oraz  papierową zostaną wycofane na rzecz kas fiskalnych online, które to wszystkie informacje przekazują bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas.

Jak wygląda połączenie z Centralnym Repozytorium Kas

Kasy fiskalne online łączą się bezpośrednio z Centralnym Repozytorium Kas w celu mechanicznego przesłania danych. Dodatkowo trzeba pamiętać, że to na podatniku spoczywa obowiązek zapewnienia dostępu do sieci teleinformatycznej, dzięki której to połączenie może nastąpić. Ustawa opisuje również jak należy postępować w wyniku czasowych trudności z dostępem do sieci. W tym przypadku podatnik powinien dalej prowadzić sprzedaż i momencie rozwiązania trudności niezwłocznie zapewnić połączenie.

Wprowadzanie zmian

Wprowadzone zmiany spowodowały spore zamieszanie. Ministerstwo Finansów podkreśla jednak, że wymiana kas tradycyjnych na online będzie przebiegała stopniowo.

-do 31.08.2019r. wycofane zostaną kasy z papierowym zapisem kopii.

-do 31.12.2022 r. wycofane zostaną kasy z elektronicznym zapisem kopii.

Dodatkowo wyznaczone zostały określone grupy przedsiębiorców, którym narzucono wymianę tradycyjnej kasy fiskalnej na online w określonym czasie.

Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani posiadać:
a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Od lipca 2020 zobligowani do posiadania kasy fiskalnej online będą ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą  działalności:
a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od Styczeń 2021
a) przedsiębiorcy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne i budowlane
b) przedsiębiorcy świadczący swoje usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Zwrot- komu przysługuje?

Wprowadzenie kas nowego typu nie wiąże się ze zmianą w zakresie wartości zwrotu. Tak jak wcześniej zwrot jest to 90% ceny zakupu netto nie więcej jednak niż 700 zł. Zwrot przysługuje przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na wymianę kasy fiskalnej z kopią elektroniczną na online. Również dla tych, którzy kupują pierwszą kasę fiskalną i od razu wybierają wersje online.

Zwrot nie przysługuje już natomiast przedsiębiorcom, którzy nie są zobligowani do posiadania kasy fiskalnej online i decydują się na zakup tradycyjnej.

O czym każdy podatnik powinien pamiętać

W 2019r. wprowadzonych zostało wiele zmian w zakresie kas rejestrujących o których każdy przedsiębiorca powinien pamiętać.

Każdy pracownik, który prowadzi sprzedaż zobligowany jest do złożenia oświadczenia o zasadach ewidencji. Wzór taki znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r.

Dodatkowo do 31 lipca 2019 każdy podatnik ma obowiązek ujednolicić matryce stawek VAT.  Prawidłowo zaprogramowana matryca powinna wyglądać następująco:

  • Litera „A” – przypisana stawka w wysokości 22% albo 23%,
  • Litera „B” – przypisana stawka w wysokości 7% albo 8%,
  • Litera „C” – przypisana stawka w wysokości 5%,
  • Litera „D” – przypisana stawka w wysokości 0%,
  • Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
  • Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Kasy fiskalne online online – sprawdź ofertę firmy Multicom 


Kasa fiskalna – jeśli zdecydujesz się ją zakupić w firmie Multicom, specjaliści z naszej firmy zajmą się wszelkimi zgłoszeniami. Nie musisz martwić się o dokumenty, wszystko wypełnimy za Ciebie i skontaktujemy się w Twoim imieniu z urzędem skarbowym. Dobierzemy kasy fiskalne trafiające w Twoje potrzeby, przeszkolimy Ciebie i Twój personel z zasad użytkowania urządzenia fiskalnego. Poinformujemy jak rozliczyć przysługującą ulgę – a to wszystko bez dodatkowych opłat, aby koszt kasy fiskalnej był jak najniższy.

Pamiętaj iż kupując kasę czy drukarkę fiskalną, wybierasz jednocześnie serwis z którym zwiążesz się na lata. Dlatego warto współpracować z solidną wyspecjalizowaną firmą, dysponującą kilkoma specjalistami w tej dziedzinie.

Wybieraj korzystnie – kupuj świadomie – tania kasa fiskalna dla Twojej firmy.